بیتوته – پورتال جامع سلامت , سرگرمی , تفریحی و فرهنگی

بیتوته | پورتال جامع سلامت , سرگرمی , تفریحی و فرهنگی,بیوگرافی هنرمندان,سبک زندگی

گت بلاگز مدل بیتوته – مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015

مدل دسته گل,دسته گل عروس,گل عروس رنگ,عروس رنگ ,مدل عروس رنگ,مدل گل,رنگ مدل دسته,دسته رنگ گل,عروس مدل دسته,گل مدل,مدل دسته گل عروس رنگ

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 کافه سونیهای عزیز سلام.امروز در خدمت شما هستیم با”مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015″

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015

bridal flower_cafeseven.net_

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 bridal flower_cafeseven.net_2

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 bridal flower_cafeseven.net_3

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 bridal flower_cafeseven.net_4

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 bridal flower_cafeseven.net_5

مدل دسته گل عروس رنگ بنفش 94-2015 bridal flower_cafeseven.net_6مدل دسته گل عروس

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست پنداشت که مهلتی و تأخیری هست گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند گو رخت منه که بار می‌باید بست /  سعدی

گل که هنوز نو به دست آمده بود نشکفته تمام باد قهرش بربود بیچاره بسی امید در خاطر داشت امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟ /  سعدی چون ما و شما مقارب یکدگریم به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز عیب تو نگویم که یک از یک بتریم /  سعدی آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری آنست که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری /  سعدی روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟ /  سعدی علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست /  سعدی نادان همه جا با همه کس آمیزد چون غرقه به هر چه دید دست آویزد با مردم زشت نام همراه مباش کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد /  سعدی مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند فردای قیامت به گناه ایشان را شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند / سعدی هر دولت و مکنت که قضا می‌بخشد در وهم نیاید که چرا می‌بخشد بخشنده نه از کیسه‌ی ما می‌بخشد ملک آن خداست تا کرا می‌بخشد / سعدی حاکم ظالم به سنان قلم دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند گله ما را گله از گرگ نیست این همه بیداد شبان می‌کند آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق فهم ندارد که زیان می‌کند چون نکند رخنه به دیوار باغ دزد، که ناطور همان می‌کند  / سعدی گر خردمند از اوباش جفایی بیند تا دل خویش نیازارد و درهم نشود سنگ بی‌قیمت اگر کاسه‌ی زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود / سعدی با گل به مثل چو خار می‌باید بود با دشمن، دوست‌وار می‌باید بود خواهی که سخن ز پرده بیرون نرود در پرده روزگار می‌باید بود / سعدی ای صاحب مال، فضل کن بر درویش گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش از دولت بختش همه نیک آید پیش / سعدی

مدل دسته گل,دسته گل عروس,گل عروس رنگ,عروس رنگ ,مدل عروس رنگ,مدل گل,رنگ مدل دسته,دسته رنگ گل,عروس مدل دسته,گل مدل,مدل دسته گل عروس رنگ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs